آموزش تحلیل بنیادی به روش کانسلیم

کانسلیم یکی از روش های تحلیل بنیادی می باشد که توسط آقای ویلیام جی اونیل برای بازارهای مالی معرفی شد . کانسلیم هفت بند دارد ، در میان آن ها می توان به رشد سالانه و رشد فصلی شرکت اشاره کرد .