آشنایی با مجمع فوق‌العاده شرکت

تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه یا انحلال شرکت در کدام مجمع انجام می‌شود؟ آشنایی با مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌ها