فیلتر حجم مشکوک در بورس

در این ویدئو پاسخ تمام سوال های زیر دا داده ایم. پیشنهاد می کنیم حتماً مشاهده بفرمایید. فیلتر حجم مشکوک چیست؟ فیلتر حجم مشکوک چه کاربردی دارد؟ چطور حجم مشکوک را تشخیص دهیم؟