بهترین استراتژی سرمایه گذاری در شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز

با وجود افزایش نرخ ارز و کسری بودجه دولت و تداوم تحریم ها بهترین استراتژی سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و بورس چیست؟ در این ویدئو به دغدغه این روزهای سرمایه گذاران پرداخته شده است: اینکه با وجود همه مشکلات ناشی از تحریم ها و کسری بودجه و… چگونه می‌توان بهترین استراتژی سرمایه گذاری را داشت؟