بهترین سهام بنیادی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات (آبان1401)

در این ویدیو با استفاده از نرم افزار مربوطه به بررسی بهترین سهام بنیادی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات با استفاده از غربالگری توسط فیلترهای زیر می پردازیم :
1. تایید شدن روند سودآوری TTM
2. رشد حداقل 10درصد شیب TTM
3. رشد حداقل 40درصدی در کانسلیم در دو فصل گذشته
4. آخرین گزارش شرکت ، بهترین گزارش در یک سال گذشته
نکته مهم : این گزارش در 30 آبان 1401 تهیه شده است و با انتشار گزارش های جدید شرکت ها ممکن است تغییر کند