آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل 1_مقدماتی/7

ده دقیقه تکنیکال (7)

موضوع: خطوط حمایت و مقاومت / شناسایی روندها