ارزش خالص دارایی NAV

شما در کنار NAV چه شاخص‌هایی از سهام شرکت‌ها و صندوق‌ها رو بررسی می‌کنید؟