آموزش تحلیل تکنیکال/ده دقیقه تکنیکال/فصل 1_مقدماتی/6

ده دقیقه تکنیکال (6)

موضوع: خطوط حمایت و مقاومت / مفهوم عرضه و تقاضا / اصول اساسی نواحی قیمتی