چگونگی تاثیر نرخ بهره بر روی بازار سرمایه

در این ویدیو به توضیح نرخ بهره بین بانکی و بررسی تاثیر آن بر روی بازار سرمایه پرداخته ایم.

️ پارامترهای زیادی برای محاسبه ارزندگی و تحلیل سهام بازار بورس وجود دارد که نرخ بهره فقط یکی از این پارامترهاست و صرف بالا رفتن آن سبب کاهش ارزندگی کل بازار نمی شود.

نرخ بهره چیست؟
نرخ بهره چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
بررسی چگونگی تاثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه