چرا برخی صنایع در بازار با P/E پایین تری معامله می شوند؟

دراین ویدیو سعی شده روش های ارزشگذاری سهام و به خصوص نسبت P/E شرح داده شده و به بررسی متغییرهای موثر در این نسبت پرداخته ایم و در نهایت برای درک بهتر مطالب، روند تاریخی P/E Forward صنایع نشان داده شده است.

️روش‌های ارزشگذاری شرکت ها کدامند؟
️نسبت P/E چیست و تفاوت P/E ttm و P/E Forward در چیست؟
️بررسی عوامل تاثیر گذار در نسبت P/E و ارزش شرکت.
️روند P/E Forward صنایع مهم در سه سال گذشته.