سود مرکب

انیشتین سود مرکب را یکی از عجایب جهان می‌داند…