جزئیات هزینه انرژی صنایع

با توجه به اینکه هزینه انرژی در بسیاری از شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، در این ویدیو به بررسی نحوه قیمت گذاری نرخ گاز و برق در صنایع مختلف پرداخته شده است.

️میزان تولید و مصرف انرژی در بخش های مختلف
️فرمول قیمت گذاری نرخ گاز صنایع
️روش محاسبه نرخ گاز خوراک و منابع قیمتی
️نحوه محاسبه نرخ برق در کشور