توضیحات کتاب از سایت‌ مرجع

کتاب هنر پیش‌بینی حاصل یک پژوهش ۲۰ ساله است. پروفسور فیلیپ تتلاک پیش‌بینی‌های بیش از یک میلیون نفر را بررسی کرد و در این میان، افرادی را یافت که توانسته بودند با دقتی در حدود ۶۰ درصد، آینده را پیش‌بینی کنند. آدم‌های عادی از اقشار مختلف جامعه که پیش‌بینی‌هایشان از کارشناسان هم دقیق‌تر بود و عنوان «اَبَرپیشگوها» را به خود اختصاص دادند. کتاب قدرت پیش‌بینی به شرح الگوها و روش‌های این گروه برتر می‌پردازد. همچنین به شما می‌آموزد که چگونه می‌توانید از این الگوها، در ابعاد مختلف زندگی، به نفع خودتان استفاده کنید.