توضیحات کتاب از سایت‌های مرجع

Doing well with money isn’t necessarily about what you know. It’s about how you behave. And behavior is hard to teach, even to really smart people.

Money―investing, personal finance, and business decisions―is typically taught as a math-based field, where data and formulas tell us exactly what to do. But in the real world people don’t make financial decisions on a spreadsheet. They make them at the dinner table, or in a meeting room, where personal history, your own unique view of the world, ego, pride, marketing, and odd incentives are scrambled together.

In The Psychology of Money, award-winning author Morgan Housel shares 19 short stories exploring the strange ways people think about money and teaches you how to make better sense of one of life’s most important topics.

مشخصات کتاب

  • Publisher ‏ : ‎ Harriman House (September 8, 2020)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 256 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0857197681
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0857197689
  • Reading age ‏ : ‎ 16 years and up
  • Item Weight ‏ : ‎ 9 ounces
  • Dimensions ‏ : ‎ 5.5 x 0.8 x 8.45 inches
  • Best Sellers Rank: #201 in Books

ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل

خوب بودن با پول لزوماً مربوط به آن چیزی نیست که می دانید. این مربوط به نحوه رفتار شماست. و آموزش رفتار سخت است، حتی برای افراد واقعاً باهوش.

پول-سرمایه گذاری، امور مالی شخصی و تصمیمات تجاری- معمولاً به عنوان یک زمینه ریاضی-محور آموزش داده می شود که در آن داده ها و فرمول ها دقیقاً به ما می گویند که چه کاری انجام دهیم. اما در دنیای واقعی مردم تصمیمات مالی را روی صفحه گسترده نمی‌گیرند. آنها آنها را سر میز شام یا در یک اتاق جلسه درست می کنند، جایی که تاریخچه شخصی، دیدگاه منحصر به فرد شما از جهان، نفس، غرور، بازاریابی و انگیزه های عجیب و غریب با هم ترکیب شده اند.

در روانشناسی پول ، نویسنده برنده جایزه مورگان هاوس 19 داستان کوتاه را به اشتراک می گذارد که به بررسی روش های عجیب و غریب مردم درباره پول می پردازد و به شما می آموزد که چگونه یکی از مهم ترین موضوعات زندگی را بهتر درک کنید