مقایسه سه هولدینگ پر طرفدار؛ پارسان، تاصیکو و وصندوق

با بالا رفتن ریسک شرکتهای موجود در صنعت فلزات و پتروشیمی ها ، هولدینگ های این گروه ها به دلیل ریسک کمتر مورد توجه قرار میگیرند در این ویدئو به بررسی سودآوری و جذابیت سه هولدینگ پراهمیت پارسان، تاصیکو و وصندوق پرداخته شده است.