توضیحات کتاب از سایت‌ مرجع

کتاب عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر تحسین بسیاری را در سطح جهان برانگیخته است. منظور از عادت‌های اتمی، کوچک‌ترین رفتارهای هر روزه ما است. کارهای کوچکی که هر روز انجام می‌دهیم و گاهی حتی به آن‌ها فکر هم نمی‌کنیم. جیمز کلیر در این کتاب می‌گوید برای تغییر، برای موفق‌تر یا سالم‌تر شدن، باید عادت‌های اتمی خود را تغییر دهیم. داستان‌های موفقیت یک شبه ناقص هستند و بخشی از آن‌ها ناگفته مانده است. هیچ کس ناگهانی و بدون مجموعه بزرگی از عادت‌های اتمی مثبت، موفق نمی‌شود. این کتاب یک راهنمای روشن و عملی است برای این که عادت‌های خوب در خود ایجاد کنید و ریشه عادت‌های بد را از بین ببرید؛ هر کسی در هر مرحله‌ای از زندگی می‌تواند برای رسیدن به اهداف خود از این راهنما استفاده کند.