آشنایی با فرآیند پالایش نفت خام

در این ویدئو مراحل پالایش نفت خام در برج تقطیر مورد بررسی قرار گرفته است.