واگرایی ها در RSI

در این ویدیو به توضیح انواع واگرایی ها در اندیکاتور RSI پرداختیم.

واگرایی مثبت و انوع آن
واگرایی منفی و انواع آن
تاثیر واگرایی ها در پیداکردن کف و سقف قیمتی سهام