فیلم آموزشی بورس به زبان ساده (بخش 5)

بخش 5 : EPS و DPS / سهم بازار / نماد های معاملاتی باز و بسته / وضعیت نماد: مجاز، مجاز-متوقف، مجاز-محفوظ، ممنوع، ممنوع-متوقف / پیام های ناظر بازار / دلایل و زمان توقف نمادها