نحوه پیش بینی قیمت هر کالایی از جمله مسکن

در این ویدئو پیش بینی قیمت هر کالایی از جمله مسکن را با توجه به دو عامل مهم «عرضه و تقاضا» و «ارزش پول ملی» آموزش داده شده است