بازار معاملات اختیار (آپشن) چیست؟

بازار آپشن سکه و سهام و… چیست؟ چطور از تحلیل هایمان چند برابر پول در بیآوریم؟ چطور از نزول قیمت سکه و سهام سود کنیم؟