مدل‌های ضرایب قیمتی در ارزش‌گذاری سهام

ضرایب قیمتی یکی از روش‌های پر استفاده در ارزش‌گذاری سهام شرکت ها است. مقایسه ضرایب قیمتی سهام می‌تواند در تصمیم گیری اینکه سهام بیش از حد، کمتر از حد یا به طور مناسب قیمت ‌گذاری شده است سرمایه گذاران را یاری نماید.
در این ویدئو به بررسی انواع مدل‌های ضرایب قیمتی و مزایا و معایب هر کدام پرداخته شده است.