تحلیل بنیادی بانک قرض الحسنه رسالت با نماد وسالت (آبان 1401)