مدل ارزش گذاری ddm

مدل ارزش گذاری ddm که مخفف عبارت dividend discount model هست، به معنی تنزیل سودتقسیمی یا نقدی یکی از مدل های ارزش گذاری سهام است.

در این ویدئو عناوین زیر توضیح داده شده اند:

معرفی روش DDM و کاربردهای آن
محدودیت های استفاده از روش DDM