دلایل کاهش قدرت خرید مسکن و اجاره بها چیست؟

رشد دلاری مسکن مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید مسکن می باشد. این ویدئو به بررسی جوانب این موضوع اختصاص دارد.