تحلیل بنیادی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد حکشتی (آبان 1401)