تحلیلی بر صنعت پالایشی

با توجه به سودآوری مناسب شرکت‌های پالایشی در شش ماهه اول سال جاری و جذابیت این صنعت، در این ویدئو به بررسی آخرین وضعیت این صنعت پرداخته شده است.

تحلیلی بر شرکت های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت لاوان