به کندلی که سایه بالایی و پایینی ندارد، کندل ماروبوزو (Marubozu) گفته می‌شود. کندل ماروبوزو به دو شکل صعودی (سبز) و نزولی (قرمز) دیده می‌شود. پس از تشکیل ماروبوزو صعودی و نزولی، به ترتیب انتظار می‌رود کندل‌های بعدی نیز صعودی و نزولی باشند. در واقع الگوی ماروبوزو، یک الگوی ادامه دهنده است و تشکیل آن، نشان از تداوم روند فعلی دارد.