چارتیست‌ در حوزه بازار سرمایه، به افرادی اطلاق می‌شود که با استفاده از گراف‌ها و نمودارهای قیمتی اقدام به تحلیل و پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار می‌کنند. این دسته از افراد که عموما با عنوان تحلیل‌گر تکنیکال نیز شناخته می‌شوند، برای رسیدن به اهداف مورد انتظار خود ممکن است به صورت ترکیبی از تحلیل بنیادی در کنار تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنند به این صورت که به کمک تحلیل بنیادی، سهام دارای پتانسیل را شناسایی و سپس به کمک الگوها و روش‌های شناخته شده در تحلیل تکنیکال، زمان مناسب خرید سهم را پیش‌بینی می‌کنند.