به طور کلی هر جلسه معاملاتی سهام از دو بخش «پیش گشایش» و «معاملات پیوسته» تشکیل می‌شود. در پیش گشایش که بخش ابتدایی هر جلسه معاملاتی است، امکان ثبت سفارش، ویرایش یا حذف آن وجود دارد اما معامله‌ای انجام نمی‌شود. هدف از پیش‌گشایش، کشف قیمت سهام است. به محض اتمام زمان پیش‌گشایش، قیمت آغازین سهم مشخص شده و سپس معاملات پیوسته آن امکان‌پذیر می‌شود.