پامپ و دامپ (Pump & Dump) به فرآیندی گفته می‌شود که در آن سوداگران اقتصادی، ابتدا در قیمت‌های پایین شروع به خرید و جمع آوری یک دارایی می‌کنند. سپس با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و اخبار و شایعات، میزان تقاضا را افزایش داده و به صورت ساختگی، قیمت دارایی را تا حد ممکن بالا می‌برند که به این اقدام «پامپ» گفته می‌شود. پس از آن، این افراد دارایی خود را در بازار به فروش رسانده و ضمن اینکه خود سود زیادی کسب می‌کنند، باعث ریزش قیمت دارایی می‌شوند که به این اقدام نیز «دامپ» گفته می‌شود.

پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال یعنی افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال و سپس، فروش آن در بازار.