نظریه یا تئوری داو (Dow Theory)، یک رویکرد معاملاتی است که توسط چارلز داو، موسس روزنامه وال استریت و یکی از بنیانگذاران کمپانی داوجونز مطرح شده است. ۶ اصل اساسی نظریه داو به شرح زیر است:

  • همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  • در بازار سه روند اصلی وجود دارد.
  • روندهای اصلی سه فاز دارند.
  • شاخص‌ها باید یکدیگر را تایید کنند.
  • حجم باید روند را تایید کند.
  • روندها تا زمانی که یک برگشت واضح رخ دهد، ادامه دارند.