نسبت پوشش هزینه بهره یکی از نسبت‌های اهرمی (بدهی) شرکت‌هاست. این نسبت نشان‌دهنده تعداد دفعاتی است که سود شرکت می‌تواند بهره وام‌های دریافتی را پوشش دهد. بالاتر بودن این نسبت به این معناست که شرکت به راحتی می‌تواند بهره وام‌های دریافتی خود را پرداخت کند و در این زمینه با مشکلی روبرو نخواهد شد. نسبت پوشش هزینه بهره از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات بر هزینه بهره محاسبه می‌شود.