فرا لوکا بارتولومئو دی‌پاچیولی (به ایتالیایی: Fra Luca Bartolomeo de Pacioli) معروف به لوکا پاچیولی (Luca Pacioli)، دانشمند ایتالیایی که او را پدر حسابداری جهان نیز می‌دانند، اولین بار حسابداری دو طرفه را تدوین کرد. بر همین اساس، به معادله اصلی حسابداری یعنی «دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام (سرمایه)» به احترام مبدع آن «معادله پاچیولی» نیز گفته می‌شود.