سهام تدافعی، به سهامی گفته می‌شود که رشد ملایم و سوددهی تقریبا ثابتی دارند. چنین سهامی تحت تاثیر شرایط بازار و هیجانات آن قرار نمی‌گیرند و عرضه و تقاضای آن‌‌ها اغلب متعادل است. سهام تدافعی در دوران رکود اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به بازار دارند اما در شرایط رونق اقتصادی و فاز توسعه، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازار دارند. سهام شرکت‌ها تامین‌کننده آب و برق و گاز یا شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی، معمولا در گروه سهام تدافعی قرار می‌گیرند.
در تعریفی دیگر، سهام تدافعی سهامی هستند که ضریب بتای آن‌ها کمتر از یک باشد.