سفارش معتبر تا لغو، سفارشی است که تا زمانی که توسط معامله‌گر حذف نشود، در سامانه معاملاتی باقی مانده و معتبر است. به این نوع سفارش، سفارش بدون محدودیت زمانی (Good Till Cancel) نیز گفته می‌شود. باید توجه داشت که در بازار سرمایه ایران در شرایطی که یک نماد متوقف می‌شود، امکان حذف یا ویرایش سفارش‌هایی که برای خرید یا فروش آن ثبت شده وجود ندارد. بنابراین در صورت ثبت سفارش خرید معتبر تا لغو و توقف نماد معاملاتی، ریسک بلوکه شدن مبلغ سفارش تا بازگشایی نماد و امکان‌پذیر شدن حذف سفارش وجود دارد.