کریپتوگرافی در لغت به‌معنای رمزنگاری است. کریپتوگرافی فرآیندی است که در آن امنیت داده‌های ارسالی و دریافتی در یک شبکه از طریق ریاضیات و الگوریتم تامین می‌شود. رمزنگاری در واقع روشی برای محافظت از اطلاعات و ارتباطات با استفاده از کدها است. کریپتوگرافی این امکان را می‌دهد که در یک شبکه مانند شبکه اینترنت، دیتای رد و بدل شده تنها توسط شخص ارسال کننده و دریافت کننده قابل فهم و خواندن باشد و برای دیگر حاضران در شبکه و همینطور اشخاصی که ممکن است اقدام به شنود اطلاعات در شبکه کنند، نامفهوم باشد.