حاشیه سود قبل از مالیات یکی از نسبت‌های سود‌آوری است که محاسبه می‌کند شرکت به ازای فروشی که داشته و پیش از پرداخت مالیات، چه میزان سود کسب کرده است. برای محاسبه حاشیه سود قبل از مالیات ابتدا باید تفاوت فروش و بهای تمام شده کالای فروخته شده یا همان سود ناخالص را محاسبه کرد، سپس این مقدار را بر میزان فروش شرکت تقسیم نمود. حاصل این تقسیم، عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. از آنجا که هزینه مالیاتی معمولا مبلغ نسبتا ثابتی است که شرکت‌ها به دولت‌ می‌پردازند، لذا حاشیه سود قبل از مالیات گاها مورد توجه تحلیل‌گران قرار می‌گیرد.