بورس بازی (speculation) از نظر لغوی به معنای تامل، تصور، حدس و گمان، پیش بینی قمار و سفته بازی است.  از نظر اصطلاحی، بورس بازی به معنای به خطر انداختن کالا یا سرمایه در مواجهه با یک عدم اطمینان است. بورس باز نیز کسی است که ضمن پذیرش ریسک‌های موجود، سهام شرکت‌ها به قصد کسب سود از مابه التفاوت قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خرید و فروش می‌کند. در واقع، بورس باز قصد نگهداری طولانی‌مدت یک سهم را ندارد و به دنبال کسب سود از تغییر قیمت آن در کوتاه‌مدت است.