بلاک‌چین (BlockChain) نوعی سیستم ثبت اطلاعات است که از زنجیره‌ای از بلوک‌های حاوی اطلاعات تشکیل می‌شود. به عبارت دیگر، اطلاعات در ساختاری متشکل از بلوک‌ها ذخیره می‌شوند که هر یک از این بلوک‌ها ظرفیت محدودی دارد و هنگامی که ظرفیت یک بلوک تکمیل گردد، به زنجیره بلوک‌های قبلی اضافه می‌شود. این اطلاعات پس از ثبت قابلیت حذف نداشته و به صورت شفاف در اختیار همه کاربران عضو این شبکه قرار می‌گیرد. با توجه به توزیع اطلاعات بین کاربران و رمزنگاری آن‌ها، امکان هک شدن اطلاعات تقریبا وجود ندارد.