کارایی بازار به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی تقسیم می‌شود. در یک بازار کارا ضعیف، نمی‌توان با اطلاعات قیمتی گذشته سهام، در خصوص خرید و فروش سهام تصمیم‌گیری کرد و سودهای غیر نرمال کسب کرد. در چنین بازاری، نمی‌توان به دنبال شناسایی روندها و الگوهای قیمتی برای تخمین آینده قیمتی سهم بود. در واقع در بازار کارا ضعیف، تمامی اطلاعات قیمتی گذشته سهم در قیمت فعلی آن منعکس شده و نمی‌توان با تحلیل تکنیکال، به دنبال کسب بازده بیشتر بود.