الگوی پروانه نوعی از الگوهای بازگشتی است و در دسته الگوهای هارمونیک قرار می‌گیرد. این الگو را می‌توان مانند سایر الگوهای هارمونیک در حالت صعودی (به شکل حرف M انگلیسی) یا نزولی (حرف W انگلیسی) مشاهده کرد. تشخیص این الگو به معامله‌گران کمک خواهد کرد تا جهت روند قیمت را شناسایی کنند.