اقتصاد خرد (Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه عرضه و تقاضا و قیمت کالاها و خدمات و همچنین رفتار انسان‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان در سطح واحدهای کوچک اقتصادی می‌پردازد. به بیان دقیق‌تر، در اقتصاد خرد به تحلیل بازار، تحلیل رفتار مصرف کننده و تقاضای خانوارها در خرید کالا و خدمات و بررسی نقش بنگاه‌های اقتصادی به عنوان موتور محرک اقتصاد پرداخته می‌شود. همچنین در اقتصاد خرد، چرایی عدم موفقیت بازارها در حصول نتایج مؤثر و کارآمد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.