آموزش محاسبه کرک اسپرد پالایشگاه

با توجه به اهمیت بالای محاسبه کرک اسپرد در تحلیل صنعت پالایشی، در این ویدیو به بررسی جزئیات محاسبه کرک اسپرد یک پالایشگاه پرداخته شده است.