به شرایط تورمی که در آن قیمت‌ها به صورت افسار گسیخته و بسیار سریع افزایش پیدا می‌کنند، تورم غیر قابل کنترل یا اَبَر تورم (hyperinflation) گفته می‌شود. در چنین شرایطی واحد پولی به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و ارزهای با ثبات خارجی، معیار قرار می‌گیرند. بنابراین اکثر افراد جامعه برای حفظ قدرت خریدشان ترجیح می‌دهند ثروت‌شان را در به صورت غیر پولی یا به صورت ارزی نگهداری کنند. فاجعه‌بار ترین ابر تورم تاریخ، پس از جنگ جهانی اول در آلمان رخ داده است که در آن، نرخ تورم ماهانه به بیش از ۳۰۰ درصد رسیده است. ونزوئلا و زیمباوه نیز طی سال‌های گذشته دچار ابر تورم شده‌اند. به عقیده کارشناسان، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت را می‌توان دلیل اصلی بروز شرایط ابر تورمی دانست.