الگوی بچه سر راهی یکی از انواع الگو‌های شمعی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سه کندل تشکیل می‌شود که کندل میانی آن یک کندل دوجی بوده و می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند باشد. در واقع الگوی بچه سر راهی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل دوجی با شکاف‌ قیمتی از کندل قبل و بعد خود شکل گرفته باشد. این الگو به صورت کلی می‌تواند به دو شکل صعودی و نزولی نمایان گردد.