الگوی ابر سیاه، یکی از انواع الگوی‌های مبتنی بر کندل و جزو الگوهای دوتایی و بازگشتی است که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. منظور از الگوی دوتایی، شکل الگو است که از دو کندل (شمع) با رنگ‌های متفاوت تشکیل شده است. ظاهر این الگو به این صورت است که کندل اول مثبت (سبز) و کندل دوم منفی (قرمز) است. قیمت باز شدن کندل دوم، بزرگتر از قیمت بسته شدن کندل اول بوده و بالاترین قیمت کندل دوم، بزرگتر از بالاترین قیمت کندل اول است. همچنین بدنه کندل دوم، حداقل ۵۰ درصد از بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.