الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به دو دسته الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای بازگشتی، الگوهایی هستند که با مشاهده آن‌ها در نمودار قیمتی یک نماد می‌توان انتظار داشت که روند تغییر قیمت سهم در آینده تغییر کند. یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده، روند بعد از آن به احتمال زیاد نزولی است و به طور مشابه، اگر روند قبل از الگو صعودی بوده، روند بعد از آن به احتمال زیاد صعودی است. الگوی سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سقف و کف سه قلو، نمونه‌هایی از الگوهای بازگشتی هستند.