الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به دو دسته الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای ادامه دهنده، الگوهایی هستند که با مشاهده آن‌ها در نمودار قیمتی یک نماد می‌توان انتظار داشت که قیمت سهم در آینده نیز در ادامه روند قبلی آن حرکت کند. یعنی اگر روند قبل از الگو صعودی بوده، روند بعد از آن نیز به احتمال زیاد صعودی است و به طور مشابه، اگر روند قبل از الگو نزولی بوده، روند بعد از آن نیز به احتمال زیاد نزولی است. الگوی مثلث، پرچم، مستطیل و کنج، نمونه‌هایی از الگوهای ادامه دهنده هستند.