اسپایک به حرکت قیمت با مقیاسی بزرگ در بازه‌ای کوتاه گفته می‌شود. این رخداد معمولا در اثر افشای یک خبر و یا برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. در این حالت حجم معاملات به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. اسپایک ممکن است در جهت صعودی یا نزولی ایجاد شود و این ممکن است تصمیم‌گیری معاملاتی را سخت کند. همچنین اسپایک ممکن است واقعی یا به صورت تقلبی ایجاد شود. برای پیش‌بینی یا تشخیص درست اسپایک، می‌توان از ابزارهایی مثل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و اخبار و اطلاعیه‌های شرکت استفاده کرد.